pedagogium

Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!

Adam Asnyk - wypis z wiersza "Do młodych"


* STRONA W BUDOWIE *

Kultura w II Rzeczypospolitej

      Oddziaływanie tradycyjnych czynników kulturowych – szkoły i prasy, wzmocnionych pojawieniem się filmu i radia, ułatwiało przenikanie wzorów miejskiej kultury masowej do coraz szerszych kręgów polskiej ludności. Powstanie własnego suwerennego państwa wpłynęło pozytywnie na rozwój życia kulturalnego oraz na jego demokratyzację i upowszechnienie. Sprzyjał temu rozwój czytelnictwa książek i różnego rodzaju periodyków oraz gazet codziennych. Na przestrzeni lat dwudziestolecia międzywojennego liczba czytelników prasy codziennej wzrosła co najmniej dwukrotnie. W latach dwudziestych powstał Związek Zawodowy Literatów Polskich.
    Kształtowały się też inne ugrupowania artystyczne o zróżnicowanych założeniach programowych. W literaturze wyróżnili się „Skamandryci” (J. Tuwim, J. Lechoń, A. Słonimski, K. Wierzyński, J. Iwaszkiewicz) i „ekspresjoniści” (S. Przybyszewski, K.H. Rostworowski, T. Miciński). Wkrótce pojawili się też „futuryści” (T. Czyżewski, B. Jasieński, A. Stern, A. Wat), a z urzeczenia cywilizacją wyrosła Awangarda Krakowska (T. Peiper, J. Brzękowski, J. Kurek, J. Przyboś). Lata międzywojenne, to także czas twórczości W. Gombrowicza, S.I. Witkiewicza, K. Irzykowskiego i Boya-Żeleńskiego. Poezja oscylowała często między bezpośrednim protestem społecznym, katastrofizmem, drwiną i groteską oraz liryką „prostych wzruszeń”.


Na podstawie: bryk.pl

ZAINTERESOWANIA POZASZKOLNE

Czasopismo Teatr i Życie Wytworne, 1928

Przeczytaj czasopismo (pdf) - kliknij tutaj

 *****

Czasopismo Teatr i Życie Wytworne, 1930

Przeczytaj czasopismo (pdf) - kliknij tutaj

 *****

Czasopismo Teatr i Życie Wytworne, 1932

Przeczytaj czasopismo (pdf) - kliknij tutaj

 *****

Czasopismo Kino, maj 1930

Przeczytaj czasopismo (pdf) - kliknij tutaj

 *****

Czasopismo Kino, styczeń 1933

Przeczytaj czasopismo (pdf) - kliknij tutaj

 *****

Czasopismo Kino, maj 1934

Przeczytaj czasopismo (pdf) - kliknij tutaj

 *****

Czasopismo Przegląd Mody, czerwiec 1933

Przeczytaj czasopismo (pdf) cz. I - kliknij tutaj

Przeczytaj czasopismo (pdf) cz. II - kliknij tutaj

 *****

Czasopismo Przegląd Mody, grudzień 1936

Przeczytaj czasopismo (pdf) cz. I - kliknij tutaj

Przeczytaj czasopismo (pdf) cz. II - kliknij tutaj

 *****

Czasopismo Auto, wrzesień 1929

Przeczytaj czasopismo (pdf) - kliknij tutaj

 *****

Czasopismo Sport Polski, październik 1938

Przeczytaj czasopismo (pdf) - kliknij tutaj

 *****

Czasopismo Sport Polski, maj 1939

Przeczytaj czasopismo (pdf) - kliknij tutaj

 *****

Czasopismo Sport Polski, lipiec 1939

Przeczytaj czasopismo (pdf) - kliknij tutaj

 *****

Kalendarz ogrodowy - owocowy, warzywny, kwiatowy

Oświata - pismo sześciotygodniowe, 15 lutego 1867

Przeczytaj artykuł (pdf) - kliknij tutaj

 *****

Kilka słów tyczących się hodowania pszczół

Oświata - pismo sześciotygodniowe, 1 stycznia 1867

Przeczytaj artykuł (pdf) - kliknij tutaj

 *****


Autografy Królów Polskich

Kalendarz do Ilustrowanego Kuryera Codziennego, 1937

Przeczytaj artykuł (pdf) - kliknij tutaj

 *****Dodaj komentarz


Dodaj

WORTAL PEDAGOGICZNO-HISTORYCZNY; Autor: Konrad Gałka - (konrad.galka@onet.eu)
© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl