pedagogium

  RZECZ O DAWNEJ OŚWIACIE POLSKIEJ
NARODOWE TRADYCJE W KSZTAŁCENIU I WYCHOWANIU

"Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!".

Adam Asnyk - wypis z wiersza "Do młodych"


WORTAL PEDAGOGICZNO-HISTORYCZNY

* STRONA W BUDOWIE *

Strona poświęcona polskiej myśli pedagogicznej oraz
funkcjonowaniu szkół w okresie zaborów i II Rzeczypospolitej.
Tradycje polskiego szkolnictwa  w oparciu o czasopisma
i literaturę pedagogiczną ze zbiorów prywatnych autora strony. Zagadnienia
dydaktyczne,
archiwalne wykłady, programy nauczania, podręczniki, konspekty lekcji,
scenariusze uroczystości, ciekawostki z życia dawnej polskiej szkoły.
Wymienione wyżej kwestie dają możność odniesienia się do współczesnych teorii
pedagogicznych. Treści zawa
rte na stronie Pedagogium mają charakter uniwersalny
i mogą być przyczynkiem do rozwoju osobowego człowieka oraz poznania
zagadnień z wielu dziedzin nauki z perspektywy historycznej.

*****O DUSZY SZKOLNEJ SPRZED LAT WIELU

Czerpać z tradycji, to co najlepsze

"Skoro włożony na siebie obowiązek przyjmie nauczyciel, przejęty ważnością urzędu i świadomością powinności swoich, zabierze się do wykonania onych z jak największą gorliwością o pospolite ludzkości
i
Ojczyzny dobro.
Uważać siebie będzie jako obywatela służącego Ojczyźnie w wychowaniu synów jej, a współobywateli swoich. Rozważy istotę edukacji człowieka i obywatela, jako ona zależy na tym, aby ucznia sposobnym ze wszystkich miar uczynić do tego, żeby jemu było dobrze i z nim było dobrze".

Komisja Edukacji Narodowej, 1773 - rozdział IV, pt. "Nauczyciele".


Wzorce, a wychowanie - Uczeń, a obyczajność

"Szkoda trudu, szkoda ziarna,
nie wyrosną tulipany,
jeśli ziemia nie jest czarna,
szkoda trudu, szkoda ziarna…

Każda praca będzie marna
tam, gdzie grunt jest niezorany
szkoda trudu, szkoda ziarna,
nie wyrosną tulipany!".

Aforyzm perski


"Niech tylko płomień święty gore bezustannie w sercach
i słowach nauczycieli, a przejść musi i do uczniów".

Ignacy Chodźko - Dwie konwersacye

Obchód 25 letniej rocznicy urzędowania
pana Gryglewicza, Igo nauczyciela w Wielichowie,
w dniu 28go listopada 1866.


OŚWIATA, pismo sześciotygodniowe poświęcone domowemu i szkólnemu wychowaniu.
Rok II. W Poznaniu 1-go stycznia 1867.

Zeszyt I.

Wiersz - pisownia oryginalna


Drogi Panie Nauczycielu!

Przeszły Twe lata i dzisiaj w kole
Przyjaciół, uczniów, obecnych gości
Dwadzieścia pięć lat pracy Twej w szkole
Obchodzim s sercem pełnym radości.

Lecz któż Ci wróci siły stargane,
Któż Ci ćwierć wieku pracę zapłaci,
Którąś poświęcił, by młodociane
Ukształcać serca Twych biednych braci!

Nie jeden z braci za trudy Twoje,
Nie wiedząc, co to zasługa, cnota,
Nie pomnąc na Twe prace i znoje,
Lał gorycz w kielich Twego żywota.

Wytrwałeś drogi Nauczycielu,
Serce złożywszy na ołtarz ludu,
Ucząc, kształciłeś i dziś już wielu
Pożywa owoc Twojego trudu!

Lecz kto dla drugich poświęca siebie,
Kto śmiało zniesie i gorzkie chwile
Tego nie minie zapłata w niebie,
Na ziemi będzie wspomniany mile.

W jimieniu mojim cała ta szkoła
prosi dziś Boga, by anioł bozki
odganiał smutek od Twego czoła,
Byś był szczęśliwy, nie zaznał troski!

Żyj długie lata w szczęściu, weselu,
Nie zaznaj nigdy smutku, zgryzoty,
Abyśmy, drogi Nauczycielu
Twój jubileusz święcili złoty

*****

Filmy pedagogiczne autora strony

„A ten tylko stan nauczycielski ważyć sobie lekce może, którego rozum jest pełny błędu, a serce nie ma prawdziwej miłości ku narodowi człowieczemu”.

Ks. sekr. Komisji Edukacji Narodowej Grzegorz Piramowicz.Dodaj komentarz


Dodaj

Komentarze

Harrypeaby, Dodany: 19.01.2017, 16:47
HarrypeabyPM

WORTAL PEDAGOGICZNO-HISTORYCZNY; Autor: Konrad Gałka - (konrad.galka@onet.eu)
© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl