pedagogium

10 października 1939 Niemcy przeprowadzili pierwszą masową egzekucję
w bydgoskiej "Dolinie Śmierci". Tak zginęło kilkudziesięciu nauczycieli,
których jedyną zbrodnią było wychowanie młodych ludzi na Patriotów Polskich.

Cześć Ich Pamięci!


Czarny Las (Pawełcze) k. Stanisławowa - Krzyż upamiętniający
pomordowanych Polaków, głównie nauczycieli. Fot. Eugeniusz Sało

W nocy z 14 na 15 sierpnia 1941 roku Niemcy przy użyciu policji ukraińskiej
podstępnie zamordowali około 250 Polaków, nauczycieli Stanisławowskich szkół.

Cześć Ich Pamięci!

Lista zamordowanych Nauczycieli (pdf) - kliknij tutaj

* STRONA W BUDOWIE *

PODSTAWY IDEOWE PRZEDWOJENNEJ POLSKIEJ SZKOŁY

        Przedwojenna Polska Szkoła uważała za swój główny cel wychowywanie i kształcenie młodzieży na świadomych swych obowiązków obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Nacisk kładziono na formowanie w sferze religijnej, moralnej, umysłowej oraz fizycznej. Wszelkie działania w tym kierunku miały być efektem rozbudzenia sił i dążeń, skierowanych ku indywidualnemu rozwojowi ucznia. Fundamentalnym pojęciem dla pracy szkoły powinna być wiara w potęgę czynnika moralnego, który motywował do odnajdywania w sobie nieznanych, utajonych sił. Oprócz nich należało także pielęgnować nieprzemijające wartości etyczne, które górowały nad zmiennym biegiem życia, nieczystymi grami oraz namiętnościami.
      Kolejna idea szkoły przedwojennej to wszechstronne kształtowanie osobowości poprzez kontakt z dobrami kulturalnymi. Szkoła opierała się przede wszystkim na kulturze narodowej, której zadaniem było tworzenie nowych własnych wartości promieniujących na całą cywilizację oraz przetwarzanie wartości ogólnoludzkich w sposób samoistny. Instytucje zajmujące się edukacją pełniły również funkcję państwotwórczą. Jednostka powinna być wychowana z pełną świadomością do życia obywatelskiego i społecznego. Odpowiadała za rozwój uczuć patriotycznych i społecznych oraz za przystosowanie do społecznego współżycia. Wymagało to odpowiedzialności jednostki za swoje czyny oraz przyzwyczajenie się do karności i potrzeby ofiar, na rzecz dobra zbiorowego. Szkoła pomagała w wyrabianiu świadomego stosunku do spraw państwowych i społecznych. Tym samym, przygotowywała do życia praktycznego, łącząc praktykę życia codziennego ze światem wartości moralnych. W ten sposób szkoła uzdalniała do rzetelnego, sumiennego wykonywania pracy. Największy nacisk w edukacji kładziony był na wyrabianie wytrwałości, hartu ducha, zdolności w pokonywaniu przeciwieństw losu oraz wychowanie fizyczne młodzieży wpływające na sprawność i zdrowie w kolejnych latach życia.
     Celem działania wszystkich dziedzin szkoły stało się wytwarzanie w młodzieży czynnego i twórczego stosunku do Państwa. Stosunek ten pomagał zrozumieć młodym ludziom, co składa się na dobro wspólne. Celem szkoły było to, aby młodzi ludzie nauczyli się współdziałać z zadaniami państwa, przemierzając drogi ku doskonalszym formom współżycia społecznego, by bogacili się nowymi wartościami kulturalnymi i chronili dobra duchowe.

Na podstawie wykładu filozofa Tomasza Zabrzeznego

*****

Jak "sercem" zdobyć serca...

Artykuł - Przyjaciel Szkoły, 15 grudnia 1933

Przeczytaj artykuł (pdf) - kliknij tutaj

*****

Przyroda w szkole metodą zamierzeń

Artykuł - Praca Szkolna, kwiecień 1932

Przeczytaj artykuł (pdf) - kliknij tutaj

*****


Inscenizacja utworów poetyckich

jako jedna z form wychowania artystycznego

Artykuł - Praca Szkolna, grudzień 1931

Przeczytaj artykuł (pdf) - kliknij tutaj

*****

O racjonalne poprawianie wypracowań

Artykuł - Czasopismo Polonista,1931

Przeczytaj artykuł (pdf) - kliknij tutaj

*****

Jan Kochanowski - Kto się w opiekę poda Panu swemu

Artykuł - Czasopismo Język Polski, listopdad - grudzień 1930

Przeczytaj artykuł (pdf) - kliknij tutaj

*****

Obrazki geograficzne - Polska, rozprawa literacka

Oświata - pismo sześciotygodniowe, 1 stycznia 1867

Przeczytaj artykuł (pdf) - kliknij tutaj

*****

Dr. Jan Kuchta - Topologia nauczyciela

Artykuł - Miesięcznik Pedagogiczny, grudzień 1931

Przeczytaj artykuł (pdf) - kliknij tutaj

*****

Jak może i powinna wpływać szkoła

na wykształcenie estetyczne młodzieży

Artykuł - Przegląd Pedagogiczny, 1883

Przeczytaj artykuł (pdf) - kliknij tutaj

*****

Ks. Grzegorz Piramowicz - Powinności nauczyciela, Warszawa 1919

O rządzie szkoły i obchodzeniu się z dziećmi

O nauczycielkach - wypisy z 1787 r.

Przeczytaj artykuły (pdf) - kliknij tutaj

*****

*****

Komisja Edukacji Narodowej w 150 rocznicę

Przyjaciel Szkoły, 20 października 1923

Źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Przeczytaj artykuł (pdf) - kliknij tutaj

*****

Komisja Edukacji Narodowej w 150 rocznicę

Artykuł prof. Władysława Kucharskiego, Lwów 1923

Przeczytaj artykuł (pdf) - kliknij tutaj

*****

Zasady przyzwoitego zachowania się uczniów szkół średnich

Według Juliusza Wisnara - Lwów, 1912

Źródło - Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej

Przeczytaj artykuł (pdf) - kliknij tutaj

*****

A. Drzewiecki - Walka o Szkołę Polską, jubileusz 25 - lecia

Wspomnienia z dziejów strajku szkolnego, 1905

Przeczytaj artykuł (pdf) - kliknij tutaj

*****

A. Wójtów - Roboty Ręczne na Powszechnej Wystawie Krajowej

Artykuł - Kwartalnik Praca Ręczna w Szkole, 1930

Przeczytaj artykuł (pdf) - kliknij tutaj

*****

B. Chrościcki - Jak ułatwić nauczycielowi pracę

Artykuł - Miesięcznik Praca Szkolna, maj - czerwiec 1932

Przeczytaj artykuł (pdf) - kliknij tutaj

*****

Czy zostawianie dzieci na drugi rok jest celowe?

Artykuł - Głos Nauczycielstwa Wołyńskiego 1937

Przeczytaj artykuł (pdf) - kliknij tutaj

*****

Wypis z Czasopisma Polonista - maj, czerwiec 1939

*****Dodaj komentarz


Dodaj

Komentarze

eliksir11, Dodany: 18.05.2016, 09:07
śliczniee ;)
Kunegunda1-, Dodany: 16.05.2016, 12:47
szuper
melepeta.1-, Dodany: 09.05.2016, 13:08
pienknie

WORTAL PEDAGOGICZNO-HISTORYCZNY; Autor: Konrad Gałka - (konrad.galka@onet.eu)
© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl